Hà Tĩnh “lạm phát” cấp phó

03/03/2015 13:25

Nhiều sở ngành tỉnh Hà Tĩnh, số lượng cấp phó vượt quy định khá nhiều, riêng Sở NN&PTNT có tới 7 cấp phó.

Hà Tĩnh “lạm phát” cấp phó 1
Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Tĩnh có tới 7 cấp phó, trong khi theo quy định chỉ được 3 cấp phó

Theo UBND tỉnh Hà Tĩnh, hiện tại tỉnh Hà Tĩnh đang có 17 cán bộ cấp phó trong các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, vượt số lượng quy định. 

Cụ thể, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn hiện có tới 7 cấp phó (Phó Giám đốc), trong khi theo quy định chỉ được 3 cấp phó. Trong số 7 cấp phó này thì có 5 cấp phó kiêm chức Trưởng các đơn vị: Chi cục Kiểm lâm, Chi cục Phát triển nông thông, Ban QLDA Ngàn Trươi - Cẩm Trang, Văn phòng điều phối Nông thôn mới, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh...

Sở Y tế hiện có 5 Phó Giám đốc, trong khi quy định chỉ được 3. Trong đó có 2 người đang kiêm chức Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh và Trưởng Chi cục Dân số kế hoạch hóa gia đình. 

Sở Công thương có 5 cấp phó, vượt 2 cấp phó theo quy định. Trong đó có 1 người hiện đang giữ chức Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường. 

Riêng Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh hiện có 6 cấp phó, vượt quy định 3 người. Nguyên nhân “thừa” là do BQL KKT tỉnh được hình thành từ việc sáp nhập giữa BQL Khu kinh tế vũng Áng với BQL Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. 

Ngoài ra, các sở Nội vụ; Kế hoạch –Đầu tư; Lao động-TB, XH; Văn hóa - TT và Du lịch; Văn phòng UBND tỉnh và Trường Đại học Hà Tĩnh cũng có số lượng cấp phó vượt quá số lượng quy định. 

Nguyên nhân số lượng cấp phó vượt quá số lượng so với quy định được tỉnh Hà Tĩnh đưa ra là do một số cơ quan sau khi sáp nhập, do khối lượng công việc quá lớn, phức tạp, địa bàn rộng và khó khăn nên cần nhiều người phụ trách.

Hơn nữa, các văn bản hướng dẫn của các Bộ quy định Trưởng một số Ban, Chi cục là Phó Giám đốc Sở kiêm nhiệm như trường hợp Chi cục Kiểm lâm, Ban Tôn giáo… Còn lại một số sở thực hiện việc sáp nhập theo quy định của Chính phủ, nên số lượng cấp phó vượt quy định chưa giải quyết được. 

Tỉnh Hà Tĩnh đã lên kế hoạch điều chỉnh, giảm bớt cấp phó trong thời gian tới. 

Trần Lộc