Hai Bộ “bắt tay” phát triển thị trường bảo hiểm

02/04/2017 16:02

Bộ Tài chính và Bộ Công thương đã “bắt tay”, cùng nhau phát triển thị trường bảo hiểm nhân thọ.

hai bộ “bắt tay” phát triển thị trường bảo hiểm

Bộ Tài chính và Bộ Công thương đã “bắt tay”, cùng nhau phát triển thị trường bảo hiểm nhân thọ

Ngày 31/3/2017, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà cùng với Thứ trưởng Bộ Công thương Trần Quốc Khánh đã ký Quy chế phối hợp giữa Bộ Tài chính và Bộ Công thương trong việc phê chuẩn sản phẩm, đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung đối với bảo hiểm nhân thọ.

Theo đó, doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ sẽ nộp hồ sơ phê chuẩn sản phẩm, đăng ký hợp đồng theo mẫu tại Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính và Bộ Công thương sẽ tham vấn, trao đổi chuyên môn trong quá trình thẩm định nhằm rút ngắn thời gian phê chuẩn sản phẩm, đăng ký hợp đồng theo mẫu và đơn giản hóa thủ tục hành chính cho các doanh nghiệp.

Được biết, Quy chế này nhằm thực hiện Điều 40 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm; Quyết định số 35/2015/QĐ-TTg bổ sung bảo hiểm nhân thọ vào danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải thực hiện đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung và Nghị định số 100/CP ngày 18/12/1993 về kinh doanh bảo hiểm; Luật kinh doanh bảo hiểm số 24 năm 2000 và Luật sửa đổi, bổ sung Luật kinh doanh bảo hiểm số 61 năm 2010.

Bộ Tài chính cho hay, trước nhu cầu ngày càng cao của người tham gia bảo hiểm đòi hỏi các doanh nghiệp bảo hiểm tiếp tục phát triển đa dạng hóa hơn nữa các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, nâng cao chất lượng phục vụ, đặc biệt công tác giải quyết quyền lợi bảo hiểm.

Đây cũng là đòi hỏi chính đáng, đặt ra yêu cầu nâng cao vai trò của các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thông qua việc hoàn thiện thể chế, tăng cường quản lý giám sát toàn diện hoạt động của các doanh nghiệp bảo hiểm trên tất cả mọi mặt từ khâu đăng ký, phê chuẩn sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, nguyên tắc bán bảo hiểm, trách nhiệm của các bên trong việc thực hiện hợp đồng....

Quy chế phối hợp giữa Bộ Tài chính và Bộ Công thương cũng nhằm đã làm rõ những thuật ngữ, nội dung cơ bản trong quy tắc, điều khoản sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, qua đó giúp việc tham gia bảo hiểm của người dân được thuận lợi hơn, việc giải quyết quyền lợi bảo hiểm minh bạch hơn, đảm bảo quyền lợi của các bên tham gia hợp đồng bảo hiểm.

Việc thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa hai Bộ cũng là việc cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ trong quá trình thực hiện việc đăng ký, phê chuẩn các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ.

C.Sơn