Hai Bộ trưởng đầu tiên đăng đàn trả lời chất vấn trước Quốc hội

13/06/2017 06:03

Bộ trưởng Nông nghiệp Nguyễn Xuân Cường và Bộ trưởng Văn hoá Nguyễn Ngọc Thiện là 2 người trả lời chất vấn đầu tiên.

hai bộ trưởng đầu tiên đăng đàn trả lời chất vấn trước quốc hội

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Nguyễn Xuân Cường (trái) và Bộ trưởng Bộ Văn hoá Nguyễn Ngọc Thiện 

Hôm nay (13/6), Quốc hội chính thức bước vào phiên chất vấn, trả lời chất vấn. Nội dung này sẽ kéo dài trong 3 ngày từ 13-15/6.

Trong ngày đầu tiên, Bộ trưởng Nông nghiệp & phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường và Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thể thao & Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện sẽ trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội.

Sáng nay, sau khi Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc phiên chất vấn, Ủy viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Dân nguyện của Ủy ban thường vụ Quốc hội Nguyễn Thanh Hải trình bày Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV.

Tiếp đó, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường sẽ là người đầu tiên đăng đàn trả lời chất vấn.

Nội dung chất vấn tập trung vào giải pháp đột phá và lộ trình thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp trong thời gian tới; Biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của sản phẩm, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm, hướng đến xây dựng nền nông nghiệp hàng hóa, phát triển nông nghiệp bền vững; Công tác bảo tồn, bảo vệ, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản, quản lý các hoạt động khai thác thủy sản.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, thay mặt Thủ tướng Chính phủ trả lời những chất vấn thuộc trách nhiệm chung của Chính phủ; các Bộ trưởng, Trưởng ngành cùng tham gia trả lời chất vấn: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Giao thông vận tải, Khoa học và Công nghệ;

Chiều cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện sẽ trả lời về vấn đề quản lý, cấp phép các hoạt động văn hóa, nghệ thuật; khai thác, sử dụng các công trình văn hóa, thể thao; tổ chức lễ hội.

Cùng với đó là giải pháp ngăn chặn sự xuống cấp về đạo đức xã hội và văn hóa ứng xử; xây dựng nếp sống văn hóa và bảo tồn, phát triển văn hóa xã hội; Công tác quản lý và các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quy hoạch ngành du lịch.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, thay mặt Thủ tướng Chính phủ trả lời những chất vấn thuộc trách nhiệm chung của Chính phủ; các Bộ trưởng, Trưởng ngành cùng tham gia trả lời chất vấn: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công an, Giáo dục và Đào tạo;

Ngoài ra, các Bộ trưởng, Trưởng ngành khác trả lời về những nội dung liên quan thuộc trách nhiệm của mình (nếu có).

Hoài Vũ