Hai Bộ trưởng trả lời chất vấn theo hình thức mới

19/03/2018 08:32

Hôm nay (19/3), đợt thứ 2 của phiên họp thứ 22 Ủy ban Thường vụ Quốc hội bắt đầu với phần chất vấn...

hai bộ trưởng trả lời chất vấn theo hình thức mới

Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long. Ảnh: Zing

Hôm nay (19/3), đợt thứ 2 của phiên họp thứ 22 Ủy ban Thường vụ Quốc hội bắt đầu với phần chất vấn và trả lời chất vấn dành cho hai thành viên Chính phủ là Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long và Bộ trưởng KH&CN Chu Ngọc Anh.

Theo kế hoạch, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định tổ chức phiên chất vấn đối với 2 nhóm vấn đề chính.

Nhóm vấn đề thứ nhất gồm các giải pháp đảm bảo tiến độ, chất lượng và hồ sơ thủ tục các đề án, dự án Chính phủ trình Quốc hội, đặc biệt là việc thẩm định đảm bảo chất lượng các đề án, dự án luật; giải pháp khắc phục tình trạng chậm ban hành văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật.

Nhóm vấn đề thứ hai là hiệu quả ứng dụng kết quả các đề tài nghiên cứu khoa học trong thực tế đời sống xã hội. Công tác kiểm soát nhập khẩu công nghệ trong sản xuất kinh doanh, dịch vụ; ứng dụng khoa học - công nghệ thúc đẩy tăng năng suất lao động; ứng dụng công nghệ cao phục vụ phát triển KT-XH.

Đặc biệt, lần này sẽ thực hiện thí điểm việc “chất vấn và trả lời chất vấn ngay”. Cụ thể, ĐBQH nêu chất vấn ngắn gọn, rõ ý, không quá 1 phút/lần; người bị chất vấn trả lời ngay câu hỏi của ĐBQH, thời gian không quá 3 phút/lần; trường hợp ĐBQH chưa thỏa mãn với câu trả lời thì có thể sử dụng bảng để đăng ký tranh luận; thời gian hỏi và trả lời khi tranh luận ngắn hơn quy định nêu trên.

Ngày mai (20/3), Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến lần 2 về các vấn đề còn ý kiến khác nhau của Dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.

Hoài Thu