Theo ghi nhận, nhiều xe tải trọng lớn di chuyển từ khu vực gần trạm dừng nghỉ 559 đi QL5 đến khu vực ngã tư KCN Đại An thì di chuyển vào đường gom QL5. Ngoài ra, còn có xe từ khu vực ở huyện Cẩm Giàng, đi qua đường QL5 rồi rẽ vào đường gom và cùng hướng về huyện Bình Giang.
Theo ghi nhận, nhiều xe tải trọng lớn di chuyển từ khu vực gần trạm dừng nghỉ 559 đi QL5 đến khu vực ngã tư KCN Đại An thì di chuyển vào đường gom QL5. Ngoài ra, còn có xe từ khu vực ở huyện Cẩm Giàng, đi qua đường QL5 rồi rẽ vào đường gom và cùng hướng về huyện Bình Giang.
Quốc Phương