"Mật độ giao thông ở khu vực này rất lớn nên việc các xe tải trọng lớn hoạt động liên tục, lại chở quá tải thì sẽ vô cùng nguy hiểm, gây ô nhiễm môi trường, làm hư hỏng đường sá", anh Trần Mạnh, công nhân trong KCN Đại An cho biết.
"Mật độ giao thông ở khu vực này rất lớn nên việc các xe tải trọng lớn hoạt động liên tục, lại chở quá tải thì sẽ vô cùng nguy hiểm, gây ô nhiễm môi trường, làm hư hỏng đường sá", anh Trần Mạnh, công nhân trong KCN Đại An cho biết.
Quốc Phương