Đại diện Đội CSGT Công an huyện Cẩm Giàng  và Trạm CSGT Ba Hàng cho hay: "Nhận được phản ánh, đơn vị sẽ kiểm tra, xử lý nghiêm".
Đại diện Đội CSGT Công an huyện Cẩm Giàng và Trạm CSGT Ba Hàng cho hay: "Nhận được phản ánh, đơn vị sẽ kiểm tra, xử lý nghiêm".
Quốc Phương