Hai ngày, khoảng 1.500 tỷ đồng đã rút khỏi Ngân hàng Xây dựng

04/08/2014 10:58

Ngày đầu tiên, số tiền bị rút ra khỏi Ngân hàng Xây dựng là khoảng 1.000 tỷ đồng, ngày kế tiếp lượng rút tiền được cho là đã giảm xuống 50% so với ngày trước đó.

TIN LIÊN QUAN


Cụ thể, Vietcombank sẽ dành một nguồn lực tài chính ra đảm bảo chi trả, đảm bảo thanh khoản, các khế ước của cá nhân và tổ chức đã ký với VNCB vẫn nguyên giá trị; Cử người sang hỗ trợ VNCB những việc thanh toán và các nghiệp vụ tài chính để ổn định hoạt động. Tiếp sau đó sẽ có lộ trình tái cơ cấu theo Đề án NHNN phê duyệt ở VNCB.


Sự kiện ba nhân sự cao cấp của VNCB bị tạm giữ đầu tuần này đã gây ra những hiệu ứng tiêu cực đến người gửi tiền tại ngân hàng này. Trong ngày đầu tiên cơ quan CSĐT đưa thông tin này ra, VNCB đã bị rút khoảng 1.000 tỷ đồng, ngày kế tiếp lượng rút tiền được cho là đã giảm xuống 50% so với ngày trước đó.

Bảo Nguyên