Hai phương án cổ phần trung tâm đăng kiểm Sở GTVT Ninh Bình

05/08/2017 17:37

Nhà nước giữ dưới 50% vốn điều lệ hoặc không nắm giữ cổ phần tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 35-01S.

Hai phương án cổ phần trung tâm đăng kiểm Sở GTVT Ninh Bình 1

Sắp tới, cả 2 trung tâm đăng kiểm ở Ninh Bình đều hoạt động theo mô hình công ty cổ phần

Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến đồng ý với đề nghị UBND tỉnh Ninh Bình về việc cổ phần hóa Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới hiện trực thuộc Sở GTVT tỉnh Ninh Bình, theo phương án Nhà nước không nắm giữ cổ phần chi phối. 

"Đồng ý chuyển Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 35-01S thuộc Sở GTVT tỉnh Ninh Bình thành công ty cổ phần, Nhà nước nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ hoặc không nắm giữ cổ phần, thực hiên trong năm 2017", nội dung văn bản do Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ ký, nêu rõ.

Được biết, tháng 5/2017, UBND tỉnh Ninh Bình đề nghị cổ phần hóa trung tâm đăng kiểm 35-01S và nhận được sự ủng hộ của các Bộ GTVT, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp. Cũng tại văn bản trên, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chỉ đạo UBND tỉnh Ninh Bình thực hiện cổ phần hóa Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 35-01S theo đúng quy định tại Quyết định 22 ngày 22/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần và các quy định pháp luật liên quan.

Theo tìm hiểu của PV Báo Giao thông, tại Ninh Bình hiện có Trung tâm đăng kiểm 35-01S trực thuộc Sở GTVT và Trung tâm đăng kiểm 35-02D được thành lập theo chủ trương xã hội hóa đầu tư, bắt đầu hoạt động từ tháng 6/2014. Cả hai trung tâm đăng kiểm này đều có trụ sở ở TP. Nình Bình, tỉnh Ninh Bình.

Xem Video:

H.Lộc