Hai Thứ trưởng Bộ Ngoại giao vừa được Thủ tướng bổ nhiệm là ai?

03/12/2022 08:14

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký các quyết định bổ nhiệm 2 Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

Cụ thể, tại Quyết định số 1507/QĐ-TTg ngày 2/12/2022, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Đỗ Hùng Việt, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao kiêm Vụ trưởng Vụ Các tổ chức quốc tế, Bộ Ngoại giao giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

Tại Quyết định số 1508/QĐ-TTg ngày 2/12/2022, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm bà Lê Thị Thu Hằng, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao kiêm Vụ trưởng Vụ Thông tin báo chí, Bộ Ngoại giao, giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

Hai Thứ trưởng Bộ Ngoại giao vừa được Thủ tướng bổ nhiệm là ai? 1

Bà Lê Thị Thu Hằng

Bà Lê Thị Thu Hằng từng có gần 20 năm công tác tại Vụ Thông tin báo chí (Bộ Ngoại giao) trên nhiều cương vị từ chuyên viên đến Phó vụ trưởng, trước khi trở thành Tham tán Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Anh nhiệm kỳ 2012 - 2015.

Sau khi kết thúc nhiệm kỳ về nước năm 2015, bà Hằng được bổ nhiệm giữ chức Quyền Vụ trưởng Vụ Thông tin văn hóa (Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao). Tháng 3/2017, bà Hằng được bổ nhiệm làm Vụ trưởng Vụ Thông tin báo chí, người phát ngôn Bộ Ngoại giao.

Hai Thứ trưởng Bộ Ngoại giao vừa được Thủ tướng bổ nhiệm là ai? 2

Ông Đỗ Hùng Việt

Ông Đỗ Hùng Việt từng làm Tham tán Công sứ - Phó trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc (New York, Mỹ), Phó vụ trưởng Bộ phận thường trực Ban Thư ký APEC Việt Nam 2017. Năm 2019, ông được bổ nhiệm làm Phó vụ trưởng sau đó làm Vụ trưởng Vụ Các tổ chức quốc tế (Bộ Ngoại giao).

Hiện Bộ Ngoại giao có 5 Thứ trưởng, gồm: bà Lê Thị Thu Hằng và các ông Nguyễn Minh Vũ, Hà Kim Ngọc, Phạm Quang Hiệu, Đỗ Hùng Việt.

Q. Anh