Hai tổ chức đặt mua gần 98,6% cổ phiếu Vietnam Airlines

12/11/2014 07:18

Tin từ Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM cho biết, có 1.608 nhà đầu tư đăng ký tham gia đặt mua 49,36 triệu cổ phần đấu giá của Tổng công ty Hàng không VN (Vietnam Airlines)...

Hai tổ chức đặt mua gần 98,6% cổ phiếu Vietnam Airlines 1

Trong số này, có 1.606 nhà đầu tư cá nhân (trong đó có 28 cá nhân nước ngoài) đăng ký mua với tổng lượng đặt mua là 1,04 triệu cổ phần. Còn lại hai nhà đầu tư là tổ chức trong nước đăng ký mua 48,32 triệu cổ phần, tương đương 98,6% lượng đấu giá. Không có nhà đầu tư tổ chức nước ngoài nào đăng ký mua.

Được biết, số cổ phần chào bán công khai lần này của Vietnam Airlines chỉ tương đương với 3,5% vốn điều lệ dự kiến (14.101 tỷ đồng). 20% cổ phần dự kiến sẽ dành cho nhà đầu tư chiến lược.

Phiên đấu giá sẽ được tổ chức vào ngày thứ sáu, 14/11.

T.B