Hàn Quốc - Triều Tiên chuẩn bị họp cấp bộ trưởng

27/03/2018 20:57

Chính phủ Hàn Quốc vừa thông báo nước này đồng ý với Triều Tiên về việc tổ chức cuộc hội đàm cấp bộ trưởng...

hàn quốc - triều tiên chuẩn bị họp cấp bộ trưởng

Khu vực làng đình chiến Bàn Môn Điếm - Ảnh tư liệu

Trước đó, hai nước đã đồng ý tổ chức hội nghị thượng đỉnh vào cuối tháng 4 gần làng đình chiến Bàn Môn Điếm. Cuộc họp vào thứ năm tới sẽ là Hội nghị thượng đỉnh liên Triều đầu tiên sau hơn 10 năm và là hội nghị lần thứ 3 từ trước tới nay.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc cũng cho biết, Triều Tiên đã đồng ý với đề nghị của Hàn Quốc về việc tổ chức cuộc họp cấp bộ trưởng để thảo luận về ngày tổ chức cũng như chương trình nghị sự của hội nghị thượng đỉnh.

Hòa Bình