Hàng chục viên chức Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa buộc phải thi tuyển lại

03/04/2019 08:08

Do sai sót trong khâu tuyển dụng đầu vào nên qua kiểm tra đã phát hiện có hàng chục viên chức tại Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa phải thi tuyển lại.

Hàng chục viên chức Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa buộc phải thi tuyển lại 1
Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa - nơi 23 viên chức đang làm việc buộc phải thi tuyển lại

Ngày 3/4, thông tin từ Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa xác nhận có việc nhiều viên chức đang làm việc tại đây buộc phải thi tuyển lại do không đủ điều kiện sau khi có sự kiểm tra, rà soát của Cục Hàng hải Việt Nam.

Thông tin ban đầu được biết, Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa có 46 cán bộ công chức, viên chức thì có tới 23 viên chức bất ngờ bị đơn vị chủ quản yêu cầu phải tuyển dụng lại, mặc dù họ không có bất cứ sai phạm nào và luôn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Theo kế hoạch, Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa sẽ tổ chức tuyển dụng lại theo dạng tiếp nhận viên chức đối với 17 cán bộ trong 6 tháng đầu năm và trong 6 tháng cuối năm đơn vị này sẽ tiếp tục tuyển dụng lại đối với 6 trường hợp còn lại (3 trường hợp tiếp nhận và 3 trường hợp xét tuyển viên chức).

Qua tìm hiểu được biết, trước đó, ngày 10/10/2018, Cục Hàng hải Việt Nam đã có văn bản số 3961/CHHVN-TCCB yêu cầu các đơn vị trực thuộc Cục rà soát công tác tuyển dụng viên chức tại đơn vị mình giai đoạn từ năm 1999 đến nay. Sau đó các đơn vị này lập danh sách viên chức được tuyển dụng chưa phù hợp với quy định của pháp luật tại thời điểm tuyển dụng để khắc phục hoặc đề xuất phương án cụ thể để khắc phục các tồn tại trong công tác tuyển dụng.

Đến ngày 22/2/2019, Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa đã phối hợp với Phòng Tổ chức cán bộ Cục Hàng hải Việt Nam tổ chức cuộc họp để rà soát hồ sơ tuyển dụng viên chức giai đoạn 1999 đến nay. Qua rà soát 30 trường hợp thì có đến 23 trường hợp phải thực hiện tuyển dụng lại. Những viên chức phải tuyển dụng lại là do sai sót của đơn vị tuyển dụng như: Hồ sơ tuyển dụng lưu thiếu đề thi, bài thi, phiếu chấm thi, Hội đồng tuyển dụng không có Quyết định thành lập các Ban giúp việc của Hội đồng thi; Hồ sơ tuyển dụng công chức gửi Cục Hàng hải Việt Nam và không lưu tại đơn vị; Không có Kế hoạch tuyển dụng viên chức, không có chấp thuận tuyển dụng của Cục Hàng hải Việt Nam…

Trên cơ sở này, Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa đã có tờ trình số 283/TTr-CVHHTH ngày 13/3/2019 gửi Cục Hàng hải Việt Nam về việc đề nghị tuyển dụng lại đối với 23 trường hợp (trong đó có 03 trường hợp đề nghị tuyển dụng lại với hình thức xét tuyển viên chức, 20 trường hợp tiếp nhận viên chức).

Phúc Tuấn