Hàng loạt lãnh đạo quản lý doanh nghiệp ở Cà Mau bị kiểm điểm

13/08/2018 14:40

Chưa thực hiện đúng quy định về công bố thông tin doanh nghiệp, hàng loạt người quản lý bị kiểm điểm.

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 1

Trụ sở Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau. Ảnh: T.T

Ngày 13/8, nguồn tin của Báo Giao thông cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải đã ký văn bản về kết quả kiểm điểm, xử lý trách nhiệm người quản lý do chưa thực hiện đúng quy định về công bố thông tin doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh này.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau thống nhất kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với ông Lê Thanh Hải, Chủ tịch kiêm Giám đốc; ông Võ Quốc Tiến, Phó Giám đốc (được Giám đốc ủy quyền công bố thông tin DN); ông Trương Thanh Tâm, Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau.

Ông Nguyễn Tấn Văn, Chủ tịch kiêm Giám đốc; ông Trần Quốc Khải, Phó Giám đốc (được Giám đốc ủy quyền công bố thông tin DN); ông Ong Văn Bảo, Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Cà Mau, do chưa thực hiện đầy đủ việc công bố thông tin DN nhà nước năm 2017.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cũng kiểm điểm nghiêm khắc đối với ông Trần Ngọc Thảo, Chủ tịch kiêm Giám đốc; ông Võ Công Đoàn, Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiển, do chưa thực hiện đầy đủ việc công bố thông tin DN nhà nước 2 năm 2016 và 2017.

Đồng thời, kiểm điểm nghiêm khắc đối với bà Lâm Thúy Lan, Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp U Minh Hạ, do để phát sinh việc công ty không thực hiện công bố thông tin DN trong 2 năm 2016, 2017.

Theo UBND tỉnh Cà Mau, việc không thực hiện, hoặc thực hiện công bố chưa đúng quy định thể hiện sự hạn chế trong nhận thức, ý thức và trách nhiệm của người được giao quản lý DN nhà nước.

G.M