6. Đi ngoài ra máu: Đó có thể là dấu hiệu của bệnh trĩ nhưng cũng có thể là triệu chứng của ung thư ruột kết. Chỉ cần một vài xét nghiệm đơn giản có thể dễ dàng xác định vấn đề là do bệnh trĩ hoặc táo bón hay 1 vấn đề sức khỏe nghiêm trọng hơn. Việc kiểm tra và nhận biết những thay đổi dù là nhỏ nhất cơ thể đều rất quan trọng.
6. Đi ngoài ra máu: Đó có thể là dấu hiệu của bệnh trĩ nhưng cũng có thể là triệu chứng của ung thư ruột kết. Chỉ cần một vài xét nghiệm đơn giản có thể dễ dàng xác định vấn đề là do bệnh trĩ hoặc táo bón hay 1 vấn đề sức khỏe nghiêm trọng hơn. Việc kiểm tra và nhận biết những thay đổi dù là nhỏ nhất cơ thể đều rất quan trọng.
Linh Trang (Theo RD)