8. Sốt hoặc nhiễm trùng thường xuyên: Nếu bạn nhận thấy mình thường xuyên mắc các bệnh thông thường hoặc sốt, đó có thể là dấu hiệu sớm của bệnh bạch cầu. Ung thư máu kích hoạt cơ thể sản xuất các tế bào bạch cầu bất thường, làm suy yếu khả năng chống nhiễm trùng của cơ thể.
8. Sốt hoặc nhiễm trùng thường xuyên: Nếu bạn nhận thấy mình thường xuyên mắc các bệnh thông thường hoặc sốt, đó có thể là dấu hiệu sớm của bệnh bạch cầu. Ung thư máu kích hoạt cơ thể sản xuất các tế bào bạch cầu bất thường, làm suy yếu khả năng chống nhiễm trùng của cơ thể.
Linh Trang (Theo RD)