Hậu cổ phần hóa những "ông lớn" giao thông ra sao?

01/09/2014 13:52

Trước khi chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần có không ít nghi ngại trong chính đội ngũ cán bộ, nhân viên, thậm chí lãnh đạo tại 10 tổng công ty diện cổ phần hóa (CPH).