HĐND Đà Nẵng có người thay ông Nguyễn Xuân Anh sau 8 tháng

09/07/2018 17:54

Cuối buổi chiều 9/7, HĐND TP Đà Nẵng bất ngờ tiến hành bầu chức danh Chủ tịch HĐND thành phố...

HĐND Đà Nẵng có người thay ông Nguyễn Xuân Anh sau 8 tháng 1

Ông Nguyễn Nho Trung giữ chức Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng. Ảnh: Vĩnh Nhân

Chiều 9/7, sau các lượt bỏ phiếu bầu và miễn nhiệm các chức danh thuộc HĐND và UBND TP Đà Nẵng, dù không nằm trong chương trình làm việc ban đầu nhưng HĐND TP Đà Nẵng cũng đã tiến hành bầu chức danh Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng.

Theo đó, Đà Nẵng đã nhận được sự đồng ý của T.W về việc thống nhất nhân sự làm Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016 - 2021. Qua bỏ phiếu kín, có 47/48 đại biểu có mặt tại phiên họp đã thống nhất bầu ông Nguyễn Nho Trung, Phó chủ tịch phụ trách HĐND TP Đà Nẵng giữ chức Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng.

Trước đó, ngày 24/11/2017, HĐND TP Đà Nẵng đã bỏ phiếu bãi nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng đối với ông Nguyễn Xuân Anh. Từ đó đến nay HĐND TP Đà Nẵng khuyết chức danh chủ tịch và được điều hành do Phó chủ tịch HĐND Nguyễn Nho Trung.

Vĩnh Nhân