HĐND TP Hà Nội sẽ quyết định mục tiêu 2015

01/12/2014 10:32

Ngày mai (2/12), HĐND TP Hà Nội khóa XIV tiến hành Kỳ họp thứ 11 để xem xét tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng năm 2014, quyết nghị phương hướng...

Bên cạnh đó, HĐND cũng xem xét một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND theo tờ trình của Thường trực HĐND và UBND thành phố.

Theo Phó Chủ tịch HĐND TP Lê Văn Hoạt, qua tiếp xúc cử tri nổi lên một số vấn đề chính như kết quả và hiệu quả của việc hỗ trợ đầu tư DN, hiệu quả các quỹ, đầu tư quản lý khai thác các nghĩa trang; xử lý ô nhiễm làng nghề; đổi mới quản lý khoa học công nghệ; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; quản lý và thành lập ban quản lý nhà chung cư...

Văn Huế