Nếu hỏi “đâu là vết sẹo đẹp nhất Trung Quốc”, có lẽ người ta sẽ nghĩ ngay đến hẻm núi sâu nhất Trung Quốc: Enshi Grand Canyon, ở thành phố Ân Thi, tỉnh Hồ Bắc. Đây là hẻm núi rất lớn, có địa hình karst phức tạp duy nhất trên thế giới kết hợp đồng thời đứt gãy, hố sụt, cột đá.
Nếu hỏi “đâu là vết sẹo đẹp nhất Trung Quốc”, có lẽ người ta sẽ nghĩ ngay đến hẻm núi sâu nhất Trung Quốc: Enshi Grand Canyon, ở thành phố Ân Thi, tỉnh Hồ Bắc. Đây là hẻm núi rất lớn, có địa hình karst phức tạp duy nhất trên thế giới kết hợp đồng thời đứt gãy, hố sụt, cột đá.
Phan Hằng ( Theo QQ )