Cặp đôi chị em này cũng là đại sứ của cuộc thi Miss World Vietnam 2019 chuẩn bị được tổ chức.
Cặp đôi chị em này cũng là đại sứ của cuộc thi Miss World Vietnam 2019 chuẩn bị được tổ chức.
Hiểu Đồng (Ảnh: Huy Nguyễn)