Hiệp định TPP: Sắp đàm phán cấp Trưởng đoàn tại Hà Nội

21/08/2014 13:11

Ngoài đoàn Việt Nam, sẽ có khoảng hơn 400 đại diện của 11 nước thành viên tham gia đàm phán.

TIN LIÊN QUAN

TIEUDE_BAIVIET_KHONGDAU

Tham dự phiên đàm phán, ngoài đoàn Việt Nam, sẽ có khoảng hơn 400 đại diện của 11 nước thành viên tham gia đàm phán Hiệp định TPP, gồm: Australia, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore và Hoa Kỳ. 


Hiệp định TPP được đánh giá là một hiệp định chất lượng cao và toàn diện. Bên cạnh việc giải quyết các vấn đề truyền thống như tự do hóa thương mại hàng hóa, dịch vụ và đầu tư, Hiệp định TPP sẽ đề cập cả các lĩnh vực mới, quan trọng như quyền sở hữu trí tuệ, chính sách cạnh tranh, doanh nghiệp Nhà nước, mua sắm của Chính phủ, lao động và môi trường.

Theo thống kê, 12 quốc gia tham gia đàm phán Hiệp định TPP là một thị trường lớn, chiếm gần 40% GDP và khoảng1/3 thương mại toàn cầu.

Quỳnh Anh