Hiệp hội các tổ chức Đăng kiểm châu Á chuẩn bị sửa đổi hiến chương

13/03/2019 15:35

Hội nghị Hiệp hội các tổ chức Đăng kiểm châu Á tổ chức ngày 13-14/3 đánh giá kết quả việc sửa đổi hiến chương ACS...

Hiệp hội các tổ chức Đăng kiểm châu Á chuẩn bị sửa đổi hiến chương 1
Cục Đăng kiểm VN làm Chủ tịch Hiệp hội các tổ chức đăng kiểm châu Á năm 2019 (Ảnh: đăng kiểm viên Việt Nam kiểm tra hệ thống kỹ thuật buồng lái của tàu biển)

Ngày 13-14/3, tại Hà Nội, Hiệp hội các tổ chức đăng kiểm châu Á (ACS) tổ chức Hội nghị thứ 19 Nhóm quản lý kỹ thuật. Cục Đăng kiểm VN với vai trò chủ tịch Hiệp hội năm 2019 chủ trì hội nghị, với sự tham gia của 7 tổ chức đăng kiểm thành viên khác là: Indonesia, Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia và Hàn Quốc.

Ông Phạm Hải Bằng, Trưởng phòng Tàu biển Cục Đăng kiểm VN, Chủ tịch nhóm Quản lý kỹ thuật hội nghị lần này cho biết, hội nghị đã thống nhất đánh giá nhiều công việc quan trọng đã được hoàn thành đúng tiến độ, bảm đảm chất lượng. Bao gồm: thông qua và ký kết sửa đổi, bổ sung hiến chương ACS, thông qua sửa đổi quy trình làm việc của Hiệp hội; cập nhật các hướng dẫn ACS trên trang web của Hiệp hội.

Hiệp hội các tổ chức Đăng kiểm châu Á chuẩn bị sửa đổi hiến chương 2
Hội nghị thứ 19 nhóm Quản lý kỹ thuật của ACS được tổ chức ngày 13-14/3 tại Hà Nội

Bên cạnh đó, hội nghị cũng thảo luận, thống nhất xây dựng chiến lược liên quan tiêu chuẩn thành viên ACS để đệ trình lên Ủy ban điều hành Hiệp hội, tham gia triển lãm hàng hải tại một số nước trong khu vực; các vấn đề liên quan đến hợp tác với Hiệp hội chủ tàu châu Á, Liên đoàn các chuyên gia đóng tàu tích cực châu Á, Tokyo MOU, Indian Ocean MOU; chương trình công tác kỹ thuật 2019, tiến độ xây dựng các hướng dẫn kỹ thuật ACS; đánh giá báo cáo của các nhóm công tác an toàn, môi trường thuộc Hiệp hội...

Hội nghị cũng quyết định đề xuất lên Ủy ban điều hành ACS về tổ chức hội thảo kỹ thuật năm 2019 tại Việt Nam và Hội nghị lần thứ 20 của nhóm Quản lý kỹ thuật vào tháng 8/2019.

Hồng Xiêm