Hiệp hội “ma” kiến nghị thêm ưu đãi xe máy điện

13/06/2016 13:24

Những doanh nghiệp này tự xưng là thành viên “Hiệp hội các DN sản xuất lắp ráp xe đạp điện, xe máy điện".

H.Lộc