Hỗ trợ 160 tỷ đồng phòng chống cháy rừng

10/09/2014 13:18

Thủ tướng Chính phủ đồng ý hỗ trợ 160 tỷ đồng cho 13 địa phương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để thực hiện phòng chống cháy rừng năm 2014.

Thủ tướng Chính phủ đồng ý hỗ trợ 160 tỷ đồng cho 13 địa phương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để thực hiện phòng chống cháy rừng năm 2014.

Hỗ trợ 160 tỷ đồng phòng chống cháy rừng 1
Phương tiện thô sơ khiến cho thời gian chữa cháy rừng kéo dài, tăng thiệt hại - ảnh minh họa

Thủ tướng Chính phủ lưu ý, việc hỗ trợ vốn cho các dự án phải đảm bảo theo đúng quy định hiện hành.

Về nguồn vốn hỗ trợ, thực hiện ứng trước từ ngân sách Trung ương. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính bố trí nguồn thu hồi trong kế hoạch 2015.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo danh mục và chi tiết mức vốn hỗ trợ cho các dự án; chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan thanh tra, kiểm toán về tính chính xác của các thông tin, số liệu và mức vốn bố trí cho các dự án.

Bình Minh