Hỗ trợ tối đa người lao động dôi dư hậu cổ phần hóa

30/05/2015 17:12

Đổi mới hoạt động công đoàn khi tái cơ cấu, CPH doanh nghiệp là vấn đề cấp thiết đặt ra.

Keyword đầu tiên có dấu
Giải quyết lao động dôi dư là vấn đề khó đối với nhiều doanh nghiệp

Tại Thanh Hóa, Công đoàn Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) vừa tổ chức hội thảo “Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động khi tiến hành tái cơ cấu và cổ phần doanh nghiệp" với sự tham gia của các tổ chức công đoàn đến từ các tập đoàn, doanh nghiệp Dầu khí, Điện lực, Cao su, Than – khoáng sản, Hàng hải, Dệt may, Hàng không, Công nghiệp tàu thủy.

Công tác tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp đang được thực hiện mạnh mẽ. Chính vì vậy đổi mới nội dung và phương thức hoạt động là một yêu cầu khách quan. Các đại biểu tham dự đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm, cách làm hay, hiệu quả trong quá trình tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp.

Keyword đầu tiên có dấu
Toàn cảnh hội thảo

Đặc biệt, việc tuyên truyền để người lao động nhận thức rõ chủ trương, cần công khai kế hoạch, phương án tái cơ cấu doanh nghiệp; công khai các chế độ chính sách đối với người lao động sau khi cổ phần hóa và tái cơ cấu. Trong thi đua nên tập trung hơn và nâng cao chất lượng phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, thi đua hiến kế cho doanh nghiệp.

Một số cách làm hay phối hợp cùng ban ngành chuyên môn để hỗ trợ tối đa nhất cho người lao động khi bị dôi dư, hay  làm gì để bảo vệ người lao động sau cổ phần hóa, để tiếp tục khẳng định vai trò cũng như chức năng của tổ chức công đoàn, để cùng xây dựng doanh nghiệp phát triển...đã được trao đổi, chia sẻ sôi nổi tại hội thảo.

Công đoàn VNR trực thuộc Khối thi đua 9 công đoàn ngành trực thuộc Tổng Liên đoàn LĐVN gồm Công đoàn: Dầu khí, Điện lực, Cao su, Đường sắt, Than – khoáng sản, Hàng hải, Dệt may, Hàng không, Công nghiệp tàu thủy.

KT