Hòa Bình miễn nhiệm, bầu nhiều chức danh nhân sự chủ chốt

11/11/2020 13:06

Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Hòa khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Hòa Bình miễn nhiệm, bầu nhiều chức danh nhân sự chủ chốt 1
Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Hòa khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngày 11/11, HĐND tỉnh Hòa Bình tổ chức kỳ họp thứ 17, khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 để xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng về công tác nhân sự chủ chốt của HĐND; miễn nhiệm, bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Hòa Bình tiến hành miễn nhiệm các chức danh: Chủ tịch HĐND đối với ông Trần Đăng Ninh; Phó Chủ tịch HĐND đối với các ông Hoàng Văn Tứ, Đinh Văn Dực; Trưởng các Ban: Pháp chế; Ban dân tộc HĐND đối với các ông bà: Đinh Quốc Liêm, Nguyễn Thị Oanh; Ủy viên UBND đối với ông Hà Tất Đạt, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Hòa Bình miễn nhiệm, bầu nhiều chức danh nhân sự chủ chốt 2
Ông Bùi Đức Hinh được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Hòa Bình

Tiếp đó, HĐND tỉnh Hòa Bình cũng tiến hành bầu ông Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch HĐND; ông Võ Ngọc Kiên, Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND; bà Nguyễn Thị Cẩm Phương, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh.

Các ông Nguyễn Đồng, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy được bầu giữ chức Trưởng Ban Pháp chế HĐND. Ông Bùi Tiến Lực, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy được bầu giữ chức Trưởng Ban Dân tộc. Ông Quách Thế Ngọc, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy được bầu giữ chức Trưởng Ban Văn hóa - xã hội, HĐND.

Minh Chuyên