Hoàng Thùy Linh vào nam nghỉ lễ cùng Minh Hằng

01/05/2015 09:09

Hoàng Thùy Linh và Minh Hằng đã có kỳ nghỉ lễ bên nhau tại một làng du lịch tại Đồng Nai.

hoàng thùy linh vào nam nghỉ lễ cùng minh hằngCả hai người đẹp đã có chuyến du lịch bên nhau trong ngày nghỉ lễ.

hoàng thùy linh vào nam nghỉ lễ cùng minh hằngHoàng Thùy Linh và Minh Hằng đều "nhắng nhít" bên những người bạn của mình.

hoàng thùy linh vào nam nghỉ lễ cùng minh hằng

hoàng thùy linh vào nam nghỉ lễ cùng minh hằng

hoàng thùy linh vào nam nghỉ lễ cùng minh hằngCùng nhau chơi những trò chơi trên sông nước.

hoàng thùy linh vào nam nghỉ lễ cùng minh hằng

K.H