Hội nghị Hiệp hội quốc tế về thống kê chính thức lần thứ 14

09/10/2014 11:41

Các đại sẽ biểu thảo luận một số vấn đề như sự thay đổi về nhu cầu của người sử dụng thông tin, yêu cầu dễ dàng truy cập, phù hợp và tin cậy trong thống kê, công nghệ mới.

hội nghị hiệp hội quốc tế về thống kê chính thức lần thứ 14
Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Thống kê Việt Nam Nguyễn Bích Lâm phát biểu tại hội nghị. Ảnh T.L.Lâm

Với chủ đề “Thách thức của thống kê Nhà nước. Đáp ứng yêu cầu của một thế giới đang thay đổi”, hội nghị lần này sẽ trao đổi một số vấn đề nhằm góp phần tăng cường hội nhập và mở rộng hợp tác quốc tế về lĩnh vực thống kê.

Tại hội nghị, các đại sẽ biểu thảo luận một số vấn đề như sự thay đổi về nhu cầu của người sử dụng thông tin, yêu cầu dễ dàng truy cập, phù hợp và tin cậy trong thống kê, công nghệ mới. Đặc biệt là việc sử dụng internet để thu thập và phổ biến thông tin thống kê, giải quyết các vấn đề truy cập dữ liệu vi mô trong khi phải bảo đảm tính bảo mật thông tin của đối tượng điều tra thống kê; phát triển các nguồn thông tin thống kê mới, khai thác hồ sơ hành chính để tạo ra các số liệu thống kê Nhà nước.

Hiện nay, ngành Thống kê Việt Nam đang tập trung thực hiện tốt chiến lược phát triển thống kê giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2011 nhằm nâng cao năng lực thống kê của Việt Nam. Theo đó, Thống kê Việt Nam phấn đấu đến năm 2020 đạt trình độ khá và năm 2030 đạt trình độ tiên tiến trong khu vực. Mục tiêu này phù hợp với tiêu chí hoạt động của IAOS.

Theo thông lệ, cứ hai năm một lần, IAOS sẽ tổ chức hội nghị quốc tế tại các nước thành viên đăng cai tổ chức.

Lam Trình