Hội nghị phổ biến NĐ mới về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng

27/05/2016 14:49

Ngày 26/5/2016, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị phồ biến Nghị định số 19/2016/NĐ-CP và Thông tư số 03/2016/TT- về Kinh doanh khí.

Hội nghị phổ biến NĐ mới về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng 1

Hội nghị phồ biến Nghị định mới về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng

Hội nghị được tổ chức tại trụ sở PV GAS TP. HCM, chủ trì Hội nghị có ông Nguyễn Lộc An, Vụ Phó Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương và ông Trần Văn Lượng - Cục trưởng Cục an toàn thuộc Bộ Công Thương.

Tham gia Hội nghị có đại diện lãnh đạo sở Công Thương TP. HCM, sở Công Thương các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, BR-VT, Bình Phước, Bình Thuận, Long An, Vĩnh Long, Tiền Giang, An Giang, Kiên Giang, Hậu Giang, Bạc Liêu, Cà Mau; đại diện lãnh đạo Hiệp hội Gas khu vực phía Nam; đại diện của hơn 60 doanh nghiệp đầu mối và doanh nghiệp kinh doanh gas có địa bàn kinh doanh tại các tỉnh phía Nam; đại diện PV GAS và một số đơn vị thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Hội nghị nằm trong chuỗi sự kiện phổ biến và triển khai Nghị định mới nêu trên, được tổ chức thành ba đợt tại 3 khu vực: đợt 1 đã được tổ chức tại Hà Nội vào sáng thứ 2 ngày 23/5/2016, đợt 2 tại TP. HCM vào ngày 26/5/2016 và đợt 3 tại Đà Nẵng vào ngày 30/5/2016. Ngày 22/3/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 19/2016/NĐ-CP về kinh doanh khí thay thế Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2009 về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG).

Nghị định mới có hiệu lực từ ngày 15 tháng 5 năm 2016. Nghị định số 19/2016/NĐ-CP áp dụng đối với các thương nhân theo quy định của Luật Thương mại và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động động kinh doanh khí. Các đối tượng điều chỉnh chủ yếu trong Nghị định bao gồm: Thương nhân kinh doanh khí đầu mối; Tổng đại lý kinh doanh LPG; Đại lý kinh doanh LPG; Thương nhân kinh doanh dịch vụ cho thuê kho, cảng xuất nhập khí và Thương nhân kinh doanh dịch vụ vận chuyển khí.

Nhằm bắt kịp xu hướng phát triển và kịp thời điều chỉnh hoạt động kinh doanh LNG và khí thiên nhiên nén (CNG) tại Việt Nam, Nghị định số 19/2016/NĐ-CP đã ban hành các quy định về điều kiện, quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm của các loại hình thương nhân LNG và CNG cũng như các cơ sở kinh doanh LNG và CNG.

Trên cơ sở rà soát, đánh giá tình hình thực thi Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2009 về kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng, Nghị định số 19/2016/NĐ-CP đã có những sửa đổi, bổ sung một số nội dung đối với hoạt động kinh doanh LPG. Một số điểm mới, chủ yếu của Nghị định tập trung ở điều kiện kinh doanh, về hệ thống phân phối, các yêu cầu công khai, minh bạch hoạt động kinh doanh khí, thay đổi một số quy định về thủ tục hành chính.

Với chuỗi Hội nghị phổ biến và triển khai này, toàn ngành Công Thương sẽ được cập nhật những nội dung pháp luật mới hữu ích, áp dụng vào các hoạt động quản lý và kinh doanh LPG phù hợp với xu thế phát triển mới của ngành công nghiệp khí Việt Nam.

Hồ Cầm