Hội Nhà báo phải là ngôi nhà ấm tình đồng nghiệp!

22/04/2016 16:34

Tại Hội nghị Hội Nhà báo Việt Nam toàn quốc, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đã chỉ đạo như trên…

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 1
Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nói: Hội Nhà báo phải là ngôi nhà ấm tình đồng nghiệp...

Ngày 22/4, đến dự Hội nghị Hội Nhà báo Việt Nam toàn quốc đang diễn ra tại TP.HCM, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã có bài phát biểu chỉ đạo hoạt động báo chí…

Ông Võ Văn Thưởng đánh giá cao công tác chuẩn bị nội dung báo cáo tổng kết năm 2015, phương hướng nhiệm vụ 2016 của Hội Nhà báo VN. Báo cáo đã thể hiện những trăn trở, tâm huyết, trách nhiệm và tinh thần xây dựng cao của Hội Nhà báo VN.

Năm qua, với sự cố gắng nỗ lực cao của các cấp hội, hội viên, hoạt động của Hội Nhà báo VN đã đạt được những kết quả quan trọng và khá toàn diện. Đặc biệt, việc tổ chức thành công Đại hội lần thứ X - Hội Nhà báo VN đã có ý nghĩa rất quan trọng đối với công tác Hội nhiệm kỳ 2016 – 2020. Thành công hơn cả là công việc tập hợp, thống nhất ý chí và hành động, nêu cao trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, đạo đức nghề nghiệp của người làm báo…

Ông Võ Văn Thưởng cho rằng, trong bối cảnh hiện nay, đời sống truyền thông và xã hội khá phong phú và đa dạng, sinh động, phức tạp; trong đó có những mưu toan lợi dụng sự tự do dân chủ, tổ chức các hoạt động đi ngược lại giá trị, mục tiêu của nền báo chí cách mạng chân chính.

Ngoài ra, có nguyên nhân đến từ sự non kém về nghề nghiệp, suy thoái tư tưởng chính trị của người cầm bút. Có nhiều nhà báo dường như không chỉ đứng ngoài cuộc sống mà đôi khi còn tự cho phép mình đứng trên cuộc sống để phán xét, phê bình trong khi không dành thời gian để tự xem xét lại bản thân để nâng cao trình độ, đạo đức lối sống...

Theo ông Võ Văn Thưởng, hoạt động của Hội phải hướng đến việc tập hợp, đoàn kết, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên. Đồng thời, phải động viên sức sáng tạo, công hiến của các nhà báo, xây dựng tổ chức Hội thực sự là ngôi nhà ấm tình đồng nghiệp, nơi kết nối giao lưu tin cậy của hội viên.

Hội Nhà báo VN cần đáp ứng tốt hơn các yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, rèn luyện đạo đức và bồi dưỡng trình độ chính trị cho hội viên…

Mai Huyên