Hôm nay, khai mạc Đại hội Đảng bộ Bộ GTVT lần thứ XIX

10/08/2020 06:04

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ GTVT lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra trong 2 ngày 10, 11/8/2020 tại Hà Nội.

Các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Bộ GTVT lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 bỏ phiếu bầu cử (Ảnh minh họa)

Chủ đề của Đại hội là: “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng lực công tác và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; xây dựng ngành GTVT phát triển bền vững, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh toàn diện”. Phương châm chỉ đạo của Đại hội là: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Trách nhiệm”.

245 đại biểu được bầu ra từ 46 tổ chức Đảng trực thuộc, thay mặt cho gần 8.000 đảng viên của Đảng bộ Bộ GTVT sẽ tham dự Đại hội.

Đại hội tiến hành tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, rút ra những bài học kinh nghiệm; từ đó đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025; kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đại hội cũng tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ GTVT khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Mục tiêu của Đảng bộ Bộ GTVT nhiệm kỳ 2020 - 2025 là sẽ xây dựng Đảng bộ và các cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh toàn diện; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành GTVT, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế của đất nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Thanh Thúy