Hôm nay, Quốc hội bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng

26/07/2021 06:25

Theo dự kiến, hôm nay (26/7), Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch nước bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Hôm nay (26/7), tiếp theo chương trình làm việc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự để bầu Chủ tịch nước.

Sau đó, Quốc hội bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín. Sau khi Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước bằng hệ thống biểu quyết điện tử và Chủ tịch nước tuyên thệ.

Lễ tuyên thệ sẽ được truyền hình, phát thanh trực tiếp.

Hôm nay, Quốc hội bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng 1

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

Trước đó, chiều 24/7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước nhiệm kỳ mới.

Theo tờ trình, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giới thiệu ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021 (từ tháng 4/2021), đại biểu Quốc hội khóa XV, để bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Hôm nay, Quốc hội bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng 2

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính

Sau khi tuyên thệ, Chủ tịch nước sẽ trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ.

Buổi chiều, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn về dự kiến nhân sự để bầu Thủ tướng Chính phủ.

Chủ tịch nước báo cáo Quốc hội việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự để bầu Thủ tướng Chính phủ. Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Thủ tướng Chính phủ bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín. Sau đó Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Tiếp đến, Thủ tướng Chính phủ tuyên thệ. Lễ tuyên thệ sẽ được truyền hình, phát thanh trực tiếp.

Trước đó, hồi đầu tháng 4/2021, ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, đại biểu Quốc hội khóa XV, được Quốc hội khoá XIV bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021.

Cùng ngày, tiếp theo chương trình công tác nhân sự, Chủ tịch nước trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Kết quả thảo luận tại đoàn về dự kiến nhân sự cho các chức danh trên sẽ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo trong phiên làm việc chiều nay trước khi Quốc hội biểu quyết thông qua danh sách để bầu.

Sau đó, chiều nay, Thủ tướng Chính phủ sẽ trình Quốc hội cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ (27 thành viên, giảm 1 Phó Thủ tướng so với nhiệm kỳ khoá XIV). Chánh án Tòa án nhân dân tối cao trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Sau khi nghe các báo cáo thẩm tra do Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Ủy ban Tư pháp của Quốc hội trình bày, Quốc hội thảo luận tại đoàn.

Theo chương trình, ngày 28/7, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ; phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ và nhân sự Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; phê chuẩn danh sách Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Thanh Bình - Phùng Đô