Hôm nay, tân Chủ tịch Quốc hội tuyên thệ

31/03/2021 05:50

Sau khi Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Chủ tịch QH tuyên thệ.

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 1

Ông Vương Đình Huệ được giới thiệu để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch Quốc hội khoá XIV.

Theo dự kiến nội dung chương trình làm việc của Kỳ họp thứ 11, Quốc hội Khóa XIV, hôm nay (31/3), Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia.

Cụ thể, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Sau đó, Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sau khi Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Chủ tịch Quốc hội tuyên thệ.

Tiếp đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch Quốc hội. Các đại biểu sẽ thảo luận ở Đoàn về việc miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch Quốc hội.

Sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại Đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về việc miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch Quốc hội, người được miễn nhiệm phát biểu ý kiến (nếu có).

Tiếp đó, Quốc hội miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch Quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín, biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch Quốc hội.

Đồng thời, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hội. Các đại biểu sẽ thảo luận ở Đoàn về nội dung này.

Trước đó, chiều 30/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã trình dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Nhân sự được đề cử là ông Vương Đình Huệ, Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Ông Vương Đình Huệ (SN 1957, quê ở Nghi Xuân, Nghi Lộc, Nghệ An; Giáo sư, tiến sĩ kinh tế). Ông là Ủy viên Bộ Chính trị Khóa XII, XIII; Ủy viên Trung ương Đảng Khóa X, XI, XII, XIII; ĐBQH Khóa XIII, XIV.

Ông Huệ từng công tác 22 năm ở Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội (nay là Học viện Tài chính) với nhiều cương vị khác nhau.

Tháng 7/2001, ông được bổ nhiệm giữ chức Phó tổng kiểm toán Nhà nước; 5 năm sau, ông làm Tổng kiểm toán Nhà nước.

Ông Huệ giữ chức Bộ trưởng Tài chính từ tháng 8/2011, đến tháng 12/2012 được phân công làm Trưởng ban Kinh tế Trung ương (kiêm nhiệm Bộ trưởng Tài chính đến tháng 5/2013). Ông giữ cương vị Phó Thủ tướng từ tháng 4/2016.

Đến tháng 2/2020, ông Huệ được Bộ Chính trị phân công giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội. Ông được Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng tại kỳ họp tháng 6/2020.

Phùng Đô,  Thanh Bình