Hơn 1,7 triệu người đã được nhận chế độ bảo hiểm thất nghiệp

24/10/2021 15:31

Bảo hiểm xã hội các cấp đã giải quyết hỗ trợ cho 1,51 triệu lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp... với tổng số tiền 4.087 tỷ đồng.

Thống kê mới nhất, bảo hiểm xã hội (BHXH) các cấp đã giải quyết hỗ trợ cho 1,51 triệu lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và 200 nghìn người đã dừng tham gia BHTN theo Nghị quyết 116/NQ-CP với tổng số tiền là 4.087 tỷ đồng.

Hơn 1,7 triệu người đã được nhận chế độ bảo hiểm thất nghiệp 1

Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, BHXH các cấp cũng giải quyết tạm dừng đóng vào Quỹ Hưu trí và tử tuất đối với 728 đơn vị với trên 133,3 nghìn lao động tại 56 tỉnh, thành phố với số tiền lên tới 912,3 tỷ đồng.

Đây là kết quả triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 được Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết.

Hiện tại, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã xác nhận danh sách cho trên 1,94 triệu lao động của 56.900 đơn vị trên toàn quốc để hưởng các chính sách hỗ trợ.

Trong số này có hơn 1,47 triệu lao động của 51,7 nghìn đơn vị được xác nhận tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương. 320,3 nghìn lao động của 3.776 đơn vị được xác nhận ngừng việc để nhận hỗ trợ 1 triệu đồng/người.

Gần 1.800 lao động của 20 đơn vị được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm.

Trên 67,6 nghìn lao động của 882 đơn vị bị ngừng việc do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 được đơn vị sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc.

Cùng với đó, có gần 51,7 nghìn lao động của 248 đơn vị được đơn vị sử dụng lao động đề nghị vay vốn để trả lương phục hồi sản xuất (đối với người sử dụng lao động phải tạm dừng hoạt động); 26,8 nghìn lao động của 187 đơn vị được người sử dụng lao động đề nghị vay vốn để trả lương phục hồi sản xuất (đối với người sử dụng lao động hoạt động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng).

Trước đó, Ban chỉ đạo triển khai hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp của BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố tiếp nhận hồ sơ để giải quyết và chi trả hỗ trợ kịp thời đối với các trường hợp: Người lao động (NLĐ) tham gia BHTN trên cơ sở hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc đã giao kết với người sử dụng lao động (SDLĐ) và tại thời điểm ngày 30/9/2021, NLĐ chưa chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc, có tên trong danh sách tham gia BHTN của cơ quan BHXH nên vẫn được coi là đang tham gia BHTN và được hỗ trợ trên cơ sở thời gian đã đóng BHTN nhưng chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp (bao gồm cả các trường hợp tạm hoãn hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, nghỉ việc không hưởng lương, ngừng việc, việc hưởng chế độ thai sản… trong thời gian từ ngày 1/1/2020 - 30/9/2021 cũng như trước ngày 1/1/2020).

Hoàng Ngân