Hơn 21.000 hồ sơ xuất nhập cảnh tàu biển được giải quyết qua NSW

14/03/2016 14:41

Tính đến trung tuần tháng 3/2016, toàn quốc đã có 26.203 hồ sơ khai báo trên Cổng Thông tin một cửa Quốc gia (NSW)...

hơn 21.000 hồ sơ xuất nhập cảnh tàu biển được giải quyết qua nsw

Cán bộ hải quan xử lý thủ tục xuất nhập cảnhtàu biển qua Cổng Thông tin một cửa Quốc gia

Tính đến trung tuần tháng 3/2016, toàn quốc đã có 26.203 hồ sơ khai báo trên Cổng Thông tin một cửa Quốc gia (NSW) cho tàu thuyền Việt Nam và tàu thuyền nước ngoài nhập, xuất, quá cảnh. Trong đó, theo Cục Hàng hải VN có 21.195 hồ sơ đã được xử lý giải quyết.

Hiện nay, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt trung bình khoảng 95% trên tổng số hồ sơ thực tế giải quyết.

NSW tại cảng biển được thực hiện thí điểm đầu tiên tại khu vực cảng Hải Phòng ngày 12/11/2014. Hiện, đã triển khai tại 8/25 khu vực cảng biển.

Dự kiến từ ngày 15/3 tới, NSW sẽ được mở rộng triển khai tại khu vực cảng biển Đồng Nai và Cần Thơ, nâng số khu vực cảng biển triển khai NSW lên 9/25 cảng biển.

P.A