Hơn 220 tỷ đồng đầu tư tuyến tránh thành phố Cao Bằng

07/05/2022 06:00

Tuyến tránh TP Cao Bằng được đầu tư với chiều dài hơn 7,5km, tổng mức đầu tư dự kiến hơn 220 tỷ đồng.

Bộ GTVT vừa có quyết định phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng tuyến tránh TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

hơn 220 tỷ đồng đầu tư tuyến tránh thành phố cao bằng

Việc đầu tư tuyến tránh TP Cao Bằng nhằm từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông địa phương theo quy hoạch, tăng cường kết nối, nâng cao năng lực khai thác, đáp ứng nhu cầu vận tải của tỉnh Cao Bằng và khu vực - Ảnh minh họa

Dự án có tổng chiều dài khoảng 7,56km. Điểm đầu tại Km0+00 giao với QL34B (tại Km53+250) thuộc phường Duyệt Trung, TP Cao Bằng. Điểm cuối tại Km7+558,18 giao với QL3 (tại Km271+500) thuộc phường Sông Hiến, TPCao Bằng.

Tuyến đường được đầu tư với quy mô 2 làn xe cơ giới, bề rộng nền đường 12m, bề rộng mặt đường 11m.

Riêng đoạn từ Km6+027 - Km7+558,18 có chiều dài hơn 1,5 km (từ nút giao đường Võ Nguyên Giáp đến cuối tuyến) sẽ được đầu tư xây dựng bề rộng nền đường 23m; bề rộng mặt đường 15m. Vận tốc thiết kế là 60 km/h.

Tổng mức đầu tư dự án ước tính gần hơn 221,8 tỷ đồng. Trong đó, chi phí xây dựng ước hơn 173 tỷ đồng được lấy từ nguồn ngân sách nhà nước trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

Để phục vụ thi công xây dựng dự án, dự kiến, tổng diện tích thu hồi đất khoảng gần 2 ha. Công tác GPMB sẽ được tách thành Tiểu dự án GPMB riêng, giao UBND tỉnh Cao Bằng tổ chức thực hiện.

Dự kiến, dự án sẽ được hoàn thành trong năm 2024.

Nam Khánh