Hơn 300 tỷ đồng thực hiện chương trình OCOP ở Cà Mau

05/04/2021 18:43

Trong giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Cà Mau dự kiến sẽ dành hơn 300 tỷ đồng để thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 1

Nhân viên giới thiệu các sản phẩm OCOP tại một sự kiện ở Cà Mau.

Ngày 5/4, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết, UBND tỉnh này vừa có báo cáo kết quả thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2018-2020 và triển khai kế hoạch giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, trong năm 2020, tỉnh Cà Mau có 33 sản phẩm được công nhận, chứng nhận sản phẩm OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm). Trong đó, có 3 sản phẩm đạt 4 sao và 30 sản phẩm đạt 3 sao.

Hầu hết các sản phẩm thuộc nhóm thực phẩm. Đặc biệt, hầu như các đặc sản của Cà Mau như cua, tôm, ba khía… đều có mặt.

Nhiều nhất là các sản phẩm tôm, như bánh phồng tôm (38% tôm), bánh phồng tôm (tôm sú), bánh phồng tôm (tôm đất), tôm khô, tôm rang, chà bông tôm, tôm khô sinh thái, tôm xẻ, tôm khô tách vỏ,... Sản phẩm cua có thịt cua sinh thái, cua biển Năm Căn...

Ngoài ra, còn một số loại cũng được xem là đặc sản ở Cà Mau, như cá khô bổi (cá sặc), ba khía muối, chả cá phi, dưa bồn bồn, bánh phồng hàu…

Trong giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Cà Mau đưa ra mục tiêu phấn đấu có ít nhất 5 sản phẩm đạt 5 sao và 90 sản phẩm đạt 3-4 sao. Trong đó, xây dựng và phát triển các mô hình du lịch lên sàn” OCOP như: du lịch trải nghiệm, du lịch cộng đồng...

Nguồn kinh phí thực hiện giai đoạn này là hơn 302 tỷ đồng, trong đó vốn chủ thể tham gia là hơn 102 tỷ đồng.

Để thực hiện tốt chương trình giai đoạn 2021-2025, UBND tỉnh Cà Mau kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tăng nguồn lực đầu tư cho chương trình OCOP thông qua các chương trình mục tiêu Quốc gia; đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu, nhằm nâng cáo kiến thức, kỹ năng thực hiện Chương trình nhất là cấp cơ sở, chủ thể.

Đồng thời, kiến nghị Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ NN&PTNT và các Bộ, ngành liên quan xây dựng chính sách tín dụng đặc thù hỗ trợ các chủ thể tham gia chương trình OCOP.

Gia Minh