Hợp nhất Quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng

05/05/2016 15:52

Bộ GD&ĐT vừa công bố thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy.

Hợp nhất Quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng 1

Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy vừa được Bộ GD&ĐT công bố (Ảnh minh họa)

Bộ GD&ĐT vừa công bố thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy.

Quy chế tuyển sinh bao gồm các quy định về: Tổ chức tuyển sinh, điều kiện tham gia tuyển sinh của thí sinh, chính sách ưu tiên trong tuyển sinh; tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của trường trong công tác tuyển sinh.

Các hoạt động tuyển sinh sử dụng kết quả của kỳ thi THPT quốc gia, tuyển sinh tại các trường tổ chức tuyển sinh riêng; xử lý thông tin phản án vi phạm quy chế tuyển sinh và chế độ báo cáo, lưu trữ; khen thưởng và xử lý vi phạm trong tuyển sinh cũng được quy định rõ tại Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy.

Quy chế này áp dụng đối với các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng, các Sở GD&ĐT và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy; không áp dụng với việc tuyển sinh đi học nước ngoài.

Xem chi tiết văn bản hợp nhất Quy chế tuyển sinh:

M.Anh