Huế: Lần đầu thi tuyển chức danh Phó giám đốc Sở GTVT

12/12/2018 11:27

Việc thi tuyển chức danh Phó PGĐ Sở GTVT Thừa Thiên-Huế có ít nhất 2 ứng viên, thi viết và trình bày đề án…

Huế: Lần đầu thi tuyển chức danh Phó giám đốc Sở GTVT 1

Trước khi tổ chức thi tuyển chức danh Phó giám đốc Sở GTVT, tỉnh Thừa Thiên- Huế đã tổ chức thi tuyển Phó giám đố Sở Công thương và Phó giám đốc Sở Tư pháp. Ảnh: snv.thuathienhue.gov.vn

Ngày 12/12, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết vừa ban hành Kế hoạch số 203/KH-UBND về tổ chức thi tuyển chức danh Phó giám đốc Sở GTVT.

Trước đó, ngày 25/9/2017, Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế có Kế hoạch số 49-KH/TU triển khai thực hiện Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng và tương đương. Đây là lần thứ 3 tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức thi tuyển chức danh Phó giám đốc Sở.

Qua thi tuyển, tỉnh Thừa Thiên - Huế sẽ bổ nhiệm Phó giám đốc Sở GTVT thay cho Phó giám đốc Sở GTVT nghỉ hưu.

Theo Kế hoạch thi tuyển chức danh Phó giám đốc Sở GTVT, tỉnh Thừa Thiên - Huế thi tuyển 1 vị trí Phó giám đốc Sở này, yêu cầu phải có ít nhất 2 ứng viên tham gia dự tuyển. Trường hợp không đủ người đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện dự thi, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh đề cử thêm người dự tuyển. Thời gian triển khai thực hiện từ tháng 12/2018 đến tháng 2/2019.

Đối tượng đăng ký tham gia dự tuyển là công chức, viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, nằm trong quy hoạch chức danh Phó giám đốc Sở GTVT; Công chức, viên chức đang công tác tại các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế, có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm và nằm trong quy hoạch chức danh Phó Giám đốc Sở và tương đương. Đối tượng được đề cử tham gia dự tuyển, là công chức, viên chức không nằm trong quy hoạch của chức danh Phó giám đốc Sở và tương đương giữ chức vụ từ Trưởng phòng cấp Sở trở lên được Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh đề cử.

Nội dung, hình thức thi tuyển, gồm: Thi viết và trình bày đề án. Nội dung thi viết (180 phút) là kiến thức chung về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực GTVT; hiểu biết về nghiệp vụ quản lý của chuyên ngành, lĩnh vực GTVT; về chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của chức danh Phó giám đốc Sở GTVT và các nội dung khác do Hội đồng thi tuyển quy định).

Phần trình bày Đề án đánh giá thực trạng, phân tích những mặt mạnh, hạn chế của lĩnh vực GTVT trên địa bàn tỉnh và chỉ ra nguyên nhân; dự báo xu hướng phát triển và đề xuất kế hoạch, giải pháp phát triển cho lĩnh vực GTVT; chương trình hành động thực hiện các kế hoạch, giải pháp của người dự tuyển nếu được bổ nhiệm vào chức danh Phó giám đốc Sở GTVT; kỹ năng trình bày, giao tiếp, ứng xử, giải quyết tình huống quản lý, phong cách lãnh đạo; trả lời các câu hỏi chất vấn của Hội đồng thi tuyển và những người tham dự.

Thời gian trình bày Đề án tối đa là 20 phút. Thời gian trả lời các câu hỏi chất vấn về Đề án không quá 60 phút; thời gian trả lời mỗi câu hỏi chất vấn không quá 5 phút.

Bài thi viết và trình bày đề án được chấm theo thang điểm 100. Kết quả bài thi viết là điểm trung bình cộng của các thành viên chấm thi. Người dự tuyển phải có kết quả bài thi viết đạt từ 50 điểm trở lên mới được tham gia phần thi trình bày đề án. Cơ cấu điểm thi phần đề án bao gồm 3 phần: Xây dựng đề án (20 điểm), bảo vệ đề án (40 điểm) và trả lời các câu hỏi chất vấn (40 điểm). Người trúng tuyển là người có điểm thi trình bày Đề án cao nhất trong số những người đạt trên 50 điểm.

Trước đó, tỉnh Thừa Thiên- Huế đã tổ chức thi tuyển 2 chức danh Phó giám đốc Sở, gồm Phó giám đốc Sở Công thương và Phó giám đốc Sở Tư pháp.

Qua thi tuyển, ông Nguyễn Lương Bảy, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại đã được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó giám đốc Sở Công thương, thời hạn kể từ ngày 11/6/2018 đến ngày 10/6/2023 và bà Phan Thùy Dương, Trưởng phòng Phòng Hành chính tư pháp của Sở Tư pháp đã được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó giám đốc Sở Tư pháp, kể từ ngày 1/11/2018 đến ngày 31/10/2023.

Ngày 5/11, tỉnh Thừa Thiên- Huế đã ban hành Kế hoạch số 188/KH-UBND về việc thi tuyển chức danh Giám đốc Sở KH&CN để thay Giám đốc Sở này nghỉ hưu. Đây cũng là lần đầu tiên tỉnh Thừa Thiên- Huế tổ chức thi tuyển chức danh Giám đốc Sở.

Trước đó, ngày 21/9, Tỉnh ủy Thừa Thiên- Huế đã ban hành Kế hoạch số 84/KH-TU về việc thi tuyển chức danh Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy. Ngày 21/9/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên- Huế đã ban hành Quyết định 1534-QĐ/TU về việc thành lập Hội đồng thi tuyển chức danh Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Duy Lợi