Hướng dẫn thu phí đường bộ mới

24/10/2014 16:47

Cục Đăng kiểm VN yêu cầu các đơn vị đăng kiểm tạo điều kiện tối đa cho khách hàng thuộc diện giảm, miễn phí sử dụng đường bộ từ ngày 1/1/2014.