Hưởng ứng ngày lễ Quốc tế thiếu nhi sắp tới, á hậu Diễm Trang thực hiện bộ ảnh phong cách cùng con gái gần 5 tuổi Julia.
Hưởng ứng ngày lễ Quốc tế thiếu nhi sắp tới, á hậu Diễm Trang thực hiện bộ ảnh phong cách cùng con gái gần 5 tuổi Julia.
Hiểu Đồng