Infographic: Chân dung 15 doanh nhân trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV

12/06/2021 10:05

15 doanh nhân trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, trong đó gần một nửa đến từ khu vực tư nhân, 8 người lần đầu tham gia và trúng cử.

Nguyễn Hoàng Anh - Tường media