Infographic: Quy trình cấp giấy đi đường tại Hà Nội từ ngày 6/9

05/09/2021 11:30

Từ ngày 6/9 tại Hà Nội, có 6 nhóm đối tượng được cấp giấy đi đường tại "vùng đỏ", là nơi tiếp tục áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng.

Quốc Tuấn - Phùng Đô