Infographic: 9 tuyến đường sắt mới sắp đầu tư gồm những tuyến nào?

22/10/2021 09:56

Theo Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030 vừa được Thủ tướng phê duyệt, ngoài 7 tuyến hiện có, 9 tuyến mới sẽ được đầu tư.

Tường media - Thanh Thúy