23:00, 22/03/2020
Cập nhật danh sách bệnh nhân, sơ đồ lây nhiễm, thông tin chuyến bay có người nhiễm Covid-19 đến tối 22/3.

Nổi bật