11:29, 12/11/2020
Ông Huỳnh Thành Đạt, 58 tuổi, Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM được Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Khoa học & Công nghệ.

Nổi bật