Infographic: Chân dung 2 tân Thứ trưởng Bộ Công an vừa được bổ nhiệm

29/04/2020 16:09

Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định bổ nhiệm Thiếu tướng Lê Quốc Hùng và Thiếu tướng Lê Tấn Tới giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an.

Việt Hòa - Nguyễn Tường