Infographic: 5 người vừa được bầu vào Ban bí thư Trung ương Đảng khóa XIII

31/01/2021 15:51

Báo Giao thông giới thiệu chân dung 5 Bí thư Trung ương Đảng vừa trúng cử tại Đại hội Đảng lần thứ XIII.

Quốc Tuấn,  Nguyễn Hoàng Anh,  Tường media