Infographic: Diễn biến thần tốc chiến dịch Hồ Chí Minh 30/4/1975

30/04/2019 10:05

Lý do gì khiến tờ New York Times nhận định chiến thắng 30/4/1975 của Việt Nam là ngày "Lịch sử của thế giới"?

Nguyễn Tường - Phương Nhi