Infographic: Hành trình 29 ngày 1 xe mít qua cửa khẩu, chi phí 110 triệu

18/01/2022 21:03

Một xe chở mít từ Tiền Giang sang Trung Quốc mất 29 ngày, riêng chờ xếp lốt, nhận lại xe là 26 ngày, chi 21 triệu "tiền luật"

.